Vergoedingen Verschillende zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de therapie. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt. Bij het informeren kan de zorgverzekeraar vragen naar de AGB-code van de therapeut en de praktijk en naar de beroepsvereniging waar de therapeut is aangesloten. Deze staan onderaan de pagina vermeld. Als de verzekeringsmaatschappij de therapie niet vergoedt, kunt u de gemaakte kosten voor de therapie wellicht aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte. Het is, afhankelijk van de woonachtige gemeente, mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente wanneer er sprake is van een inkomen op bijstandsniveau. Indien aan het probleemgedrag van uw kind een DSM-IV diagnose is verbonden kunt u een Persoons Gebonden Budget aanvragen van waaruit de kindertherapie vergoed kan worden. Soms wordt de therapie, in samenspraak met de ouders, door de school aangevraagd. De praktijk staat geregistreerd bij Vektis, een database voor zorgverzekeraars. AGB-code zorgverlener: 90.045564 en 94-013220 AGB-code praktijk: 90.54213 en 94-60179 ING: 5663432, praktijk voor integratieve kindertherapie KvK: 20171372 De praktijk is lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) VIT registratienummer  416.13.A www.vit-therapeuten.nl Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u dit op te kunnen lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Ik ben ingeschreven bij RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met licentienummer 200743R.
Welkom Aanbod Kind in de knel Behandeling Kinderzorgteam De therapeut Zakelijk Contact
Spruit | Cindy Boeckling | Liguster 10A | 3224 TM Hellevoetsluis | info@kindertherapie-spruit.nl | 06-51366291