Werkwijze Als u uw kind heeft aangemeld krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Daarna vindt een intakegesprek plaats, bij voorkeur met beide (biologische ) ouders. Dit is vooral een informatief gesprek waarin u aangeeft wat uw wensen en zorgen zijn. Daarna komt uw kind bij voorkeur één keer per week een uur naar therapie. Na elke vijf therapie-uren volgt een oudergesprek. Op die manier kunt u de voortgang van uw kind volgen en kan er informatie uitgewisseld worden om uw kind zo goed mogelijk te helpen. Over het algemeen zijn zo’n 10 tot 15 sessies in totaal voldoende om de klacht te verhelpen. Rol van ouders Het intakegesprek (zonder kind) is het vertrekpunt voor de behandeling. Vooraf vult u een vragenlijst in over de ontwikkeling van uw kind en de reden van aanmelding. In de intake spreken we over uw ervaringen met de klacht van uw kind. Gedurende de behandeling vraag ik van u een actieve rol. Uw kind heeft u als hulpbron nodig om zijn eigen veranderingsproces door te maken. In de gesprekken die plaatsvinden met u na elke vijf sessies, zullen we ook steeds kijken naar uw rol als hulpbron voor uw kind.
Welkom Aanbod Kind in de knel Behandeling Kinderzorgteam De therapeut Zakelijk Contact
Spruit | Cindy Boeckling | Liguster 10A | 3224 TM Hellevoetsluis | info@kindertherapie-spruit.nl | 06-51366291
Behandeling