Als integratieve kindertherapeut stel ik het kind centraal en maak voor elk kind een behandelplan op maat (na de eerste vijf sessies). Het toepassen van technieken uit onderstaande modellen zorgt voor een geïntegreerde aanpak waardoor het totale kind aangesproken wordt en de therapie duurzaam effectief is. Psychodynamisch model: gericht op onverwerkte zaken, trauma’s uit het verleden van het kind. In de therapie kan de onverwerkte gebeurtenis verwerkt worden waardoor het gedrag dat daaruit voortvloeit verandert. Medisch model: wat vertelt het lichaam van het kind? Stress model: als er sprake is van stress wordt er gewerkt aan de draagkrachtvergroting en draaglastverkleining. Spiritueel model: gericht op zingeving en vorming van identiteit, zoals ‘wie ben ik?’ In de therapie kan het kind zich op speelse wijze bezinnen op hoe het met een gegeven probleem verder wil en kan leven, welke mogelijkheden hij heeft om zichzelf te blijven, hoe hij zijn sterke kanten kan inzetten. Gedragsmodel: gericht op vaste overtuigingen, op het aan/afleren van gedrag. Oefenen (sociale) vaardigheden en opsporen negatieve overtuigingen, zodat ze veranderd kunnen worden. Uw kind leert zijn gevoelens en gedachten te herkennen en ontwikkelt zelfinzicht. Systemisch model: de invloed van de omgeving op het kind. In de oudergesprekken kunnen de ouders de boodschap die het kind hen probeert te vertellen (verbaal en non-verbaal) leren verstaan, zodat deze begrepen en gehoord wordt.
Welkom Aanbod Kind in de knel Behandeling Kinderzorgteam De therapeut Zakelijk Contact
Spruit | Cindy Boeckling | Liguster 10A | 3224 TM Hellevoetsluis | info@kindertherapie-spruit.nl | 06-51366291