Binnen het behandelaanbod van de praktijk valt ook EMDR voor kinderen, een vorm van traumaverwerking. EMDR is een interventie die toegepast kan worden wanneer het kind kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat dit te maken heeft met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen. Gedacht kan worden aan medische situaties, pestervaringen, angsten die niet als vanzelf overgaan, geboortetrauma, misbruik, ongeluk, verlies van een dierbare. De therapie wordt ook succesvol gebruikt bij andere psychische klachten zoals faalangst, spanningen, pijnklachten of aanhoudende somberheid. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Door een aantal handelingen worden bv. traumatische ervaringen verwerkt en nare gebeurtenissen ontdaan van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen. Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf de leeftijd van ongeveer 2 jaar. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden, nog voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.     
Welkom Aanbod Kind in de knel Behandeling Kinderzorgteam De therapeut Zakelijk Contact
Spruit | Cindy Boeckling | Liguster 10A | 3224 TM Hellevoetsluis | info@kindertherapie-spruit.nl | 06-51366291